FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie? Zobacz poniżej czy znajdziesz na nie odpowiedź.

Dokładamy wszelkich starań, by wszystko było jasne dla naszych pasażerów, jeśli nie znajdziesz odpowiedzi skontaktuj sie z nami.

 

 

Gdzie mogę kupić bilet?

Bilet można kupić:

• w każdym momencie na naszej stronie elabus.pl
• w godzinach od 10:00 do 18:00 (poniedziałek – piątek) kontaktując się telefonicznie lub mailowo
• u agentów (lista agentów dostępna w zakładce O nas).

Czy mogę kupić bilet u kierowcy / na przystanku?

Niestety biletu nie można zakupić u kierowcy. Bilety możliwe są do nabycia wyłącznie w przedsprzedaży.

Jaki bagaż mogę wziąć?

Każdy ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu podstawowego o łącznej wadze nieprzekraczającej 20kg oraz 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem.

Co jeśli mój bagaż przekracza 20kg?

Bagaż przekraczający 20 kg może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. ELABUS pobiera opłatę za nadbagaż w zależności od kraju wyjazdu 5 EUR/  22PLN za każdy przekroczony  kilogram. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.

Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych).

Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę pasażer zobowiązany jest załadować, przenosić i wyładować samodzielnie. Jeżeli Pasażer nie będzie w stanie dokonać tego samodzielnie, za obsługę bagażu ponadnormatywnego przez załogę autokaru Przewoźnik może pobrać opłatę.

Na jakich trasach jeżdżą busy a na jakich autokary?

Na większości tras jeżdżą autokary z pełnym wyposażeniem, zdarza się jednak, że z powodu niskiej frekwencji pasażerów podstawiony zostaje bus.

Busy w  wyposażeniu posiadają klimatyzację, pasy bezpieczeństwa oraz regulowane fotele. 

Jak mogę zwrócić bilet kupiony na elabus.pl?

Jeśli bilet zakupiony został przez stronę www.elaus.pl, należy go tam także zwrócić. Po wejściu w zakładkę „Kup bilet” należy wybrać opcję z górnego menu „Zwrot biletu” i wpisać dane biletu. W razie problemu ze zwrotem biletu prosimy kontaktować się z biurem.

Czy mogę zwrócić bilet?

Bilet należy zwrócić tam, gdzie został kupiony.

Jeśli kupiłeś bilet na elabus.pl lub na naszej infolinii (48) 72 748 75 46, napisz lub zadzwoń do nas.

Jeśli kupiłeś bilet w punkcie sprzedaży – tam należy go zwrócić.

Bilet można zwrócić na co najmniej 24 godziny przed wyjazdem.

Przy zwrocie biletu potrącane jest odpowiedni procent od wartości biletu brutto. Wysokość potrąceń wskazana jest w regulaminie i uzależniona jest od terminu zwrotu.
Przelew zostanie wykonany na konto, skąd dokonano płatności. Wszystkie operacje na biletach (zwrot, zmiany biletu) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu.

Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu gdy:

a) upłynął termin ważności biletu,

b) bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację,

c) pasażer nie posiada oryginału biletu. 

Czy mogę przełożyć datę wyjazdu?

Można zgłosić zmianę dat co najmniej 24 godziny przed wyjazdem. ELABUS będzie pobierał stałą opłatę rezerwacyjną.

Opłaty rezerwacyjne:

a) zmiana daty wyjazdu,
b) zmiana daty powrotu,
c) oddatowanie biletu (zmiana biletu dwustronnego na OPEN)

Wysokość opłaty w zależności od kraju wyjazdu wynosi 100 PLN lub równowartości w EUR. Powyższą opłatę Pasażer uiszcza personelowi pokładowemu podczas przejazdu. Zmiana daty wyjazdu/powrotu w dniu wyjazdu/powrotu traktowana jest jak rezygnacja z biletu.

Czy mogę oddać bilet innej osobie?

Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie. Wchodząc na pokład autokaru należy mieć dokument stwierdzający tożsamość pasażera. 

Komu przysługują zniżki?

ELABUS  ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu:
a) 10% dla emerytów i rencistów powyżej 55-go roku życia (decyduje dzień urodzenia), na podstawie okazania aktualnej legitymacji emeryta/rencisty.
b) 10% dla grupy co najmniej 10 osób jadących tam i z powrotem w tym samym terminie na tej samej trasie.
c) 10% dla małoletniego do 12-go roku życia (decyduje dzień urodzenia) przy jednoczesnym zakupie pełnego biletu dla opiekuna.

d) 5% dla Stałego Klienta, jeżeli pasażer podróżował już przynajmniej raz naszymi liniami. Podstawa uprawnienia do zniżki Stałego Klienta jest przez nas weryfikowana.
e) oraz inne, jeśli podano je w aktualnym rozkładzie jazdy.
ELABUS zastrzega sobie prawo wprowadzenia do sprzedaży biletów „promocyjnych”, przy zakupie których nie udziela się zniżek i nie ma możliwości łączenia ich z innymi zniżkami czy promocjami, jeżeli regulamin promocji nie stanowi inaczej.

O której powinienem stawić się na przystanku?

Pasażer powinien stawić się na przystanku najpóźniej 15 min. przed planowanym odjazdem. ELABUS ze względu na dobro pozostałych pasażerów nie będzie oczekiwał na spóźnialskich. Spóźnienia na przystanek jest jednoznaczne z rezygnacją z podróży i nie przysługuje zwrot biletu.  

Co się stanie jak się spóźnię?

Pasażer powinien stawić się na przystanku najpóźniej 15 min. przed planowanym odjazdem. ELABUS ze względu na dobro pozostałych pasażerów nie będzie oczekiwał na spóźnialskich. Spóźnienia na przystanek jest jednoznaczne z rezygnacją z podróży i nie przysługuje zwrot biletu. 

Jak poznam autobus ELABUS?

Większość autokarów i busów ELABUSu jest oznakowana logiem i kolorem firmowym, z przodu posiada tablice elektroniczną lub kartonową. Ze względu na współpracę z innymi przewoźnikami, mogą pojawić się inne autokary, należy wtedy wypatrywać tablicy z przodu autokaru, która będzie informowała o trasie docelowej.

Co muszę pokazać kierowcy, by wejść na pokład?

Pasażer powinien posiadać ważny bilet, ważny dokument uprawniający do przekraczania granicy (paszport/dowód osobisty)  oraz dokumenty uprawniające do zniżki. 

Jakie dokumenty są wymagane do przekraczania granic?

Pasażer powinien posiadać ważny paszport uprawniający do przekraczania granicy. Obywatele UE (w tym Polski) mogą posługiwać się zamiast paszportu ważnym dowodem osobistym. Pasażerów będących obywatelami spoza UE prosimy o zapoznanie się z warunkami przekraczania granicy każdego państwa będącego na trasie autokaru.

Osoby nie posiadające ważnego dokumentu tożsamości uprawniającego do przekraczania granic mogą nie zostać wpuszczeni na pokład autokaru.

Czy dzieci młodsze niż 18 lat mogą podróżować same?

Wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci  pomiędzy 12, a 18 rokiem życia  mogą podróżować samodzielnie wyłącznie na podstawie ważnego biletu oraz druku „Oświadczenia o przewozie osoby nieletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi autokaru i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze. ELABUS nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

Czy ELABUS zapewnia foteliki dla dzieci?

Fotelik dla dziecka nie jest zapewniany przez ELABUS. Opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia na własną rękę dziecku fotelika ochronnego.

Czy mogę przewieść zwierzę na pokładzie autokaru?

 

Niestety przewożenie zwierząt nie jest akceptowane.

 

Czy ELABUS oferuje ubezpieczenie podczas jazdy?

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. Zalecamy wykupienie dodatkowych ubezpieczeń przed rozpoczęciem podróży.

Co mam zrobić jeśli zgubiono lub zniszczono mój bagaż?

Jeżeli pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu na specjalnym protokole lub na bilecie. Potwierdzenie to Pasażer zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć. 

Co mam robić gdy ELABUS się spóźnia?

W związku z długimi trasami, przekraczaniem przejść granicznych, wzmożonym ruchem sezonowym lub innymi czynnikami na które ELABUS nie ma wpływu mogą nastąpić opóźnienia na trasie.
Informację o aktualnym położeniu autokaru w trasie możesz uzyskać pod telefonem czynnym 24h

+48 533 990 940

Czy mogę żądać zwrotu kosztów jeśli kurs jest odwołany lub opóźniony?

W przypadku odwołania lub opóźnienia podróży o więcej niż 240 minut pasażer otrzyma wybór pomiędzy:

  • kontynuowaniem podróży lub zmianą trasy
  • zwrotem ceny biletu

W przypadku awarii ELABUS zapewni kontynuowanie podróży innym pojazdem lub transport do odpowiedniego miejsca, z którego możliwe będzie kontynuowanie jazdy. Awarie poza granicami Polski wiążą się czasem z kilkugodzinnym oczekiwaniem na naprawę, podstawienie zastępczego środka komunikacji.

Za nie odbycie podróży z winy ELABUS pasażerowi przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.

Jak mogę złożyć reklamację dotyczącą ELABUS?

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Europejskie Linie Autobusowe ELABUS (ul. Przemysłowa 64, 61-540 Poznań) w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji.

Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty.

Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. ELABUS rozpatrzy reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na ww. adres.